یک ورق دلتنگی

گاهی که از دست خودمم خسته میشم برای فرار از دل تنگیهام چند خطی مینویسم

عرض ارادت

سلام به همه دوستان اومدیم که بمونیم نه اینکه نیومده بریم امیدوارم لحظاتی خوش رو با هم سپری منیم

ماغافل از خویشیم ودرپی دادار اما افسوس......................

مارازغم اوچه پروای شراب است

                 خم خور سر خود گیر که خمخانه خراب است

+ نوشته شده در  چهارشنبه 25 آبان1390ساعت 11:24 بعد از ظهر  توسط علیرضا   | 

یادایام

یتدش بخیربی مقدمه وارد دنیای مجازی شدم ودراین مسیر با دوستان زیادی برخورد کردم .دوست که میکم مرادم کسانی بودم که به نوعب اسیر این دنیا شده بودن .فاطیماخانم .وروجک خانم. مهدیه خانم وحتی مستانه خانم بداخلاق.شاییدبگین چرااسم دختراروبردم اخه من واسه اینکه ازدنیای پررمزوراز دخترا سردر بیارم همیشه وبلاگ اونا روچک میکردم ولی چه کار بی هوده وعبثی انجام میدادم. حالا واقعا پشیمونم ولی دوست دارم همیشه ارتباطم تواین دنیا باجنس مخالف قطع نشه /. شمارونمیدونم.
+ نوشته شده در  شنبه 18 آذر1391ساعت 7:36 بعد از ظهر  توسط علیرضا   | 

یادایام

یتدش بخیربی مقدمه وارد دنیای مجازی شدم ودراین مسیر با دوستان زیادی برخورد کردم .دوست که میکم مرادم کسانی بودم که به نوعب اسیر این دنیا شده بودن .فاطیماخانم .وروجک خانم. مهدیه خانم وحتی مستانه خانم بداخلاق.شاییدبگین چرااسم دختراروبردم اخه من واسه اینکه ازدنیای پررمزوراز دخترا سردر بیارم همیشه وبلاگ اونا روچک میکردم ولی چه کار بی هوده وعبثی انجام میدادم. حالا واقعا پشیمونم ولی دوست دارم همیشه ارتباطم تواین دنیا باجنس مخالف قطع نشه /. شمارونمیدونم.
+ نوشته شده در  شنبه 18 آذر1391ساعت 7:36 بعد از ظهر  توسط علیرضا   | 

یادایام

یتدش بخیربی مقدمه وارد دنیای مجازی شدم ودراین مسیر با دوستان زیادی برخورد کردم .دوست که میکم مرادم کسانی بودم که به نوعب اسیر این دنیا شده بودن .فاطیماخانم .وروجک خانم. مهدیه خانم وحتی مستانه خانم بداخلاق.شاییدبگین چرااسم دختراروبردم اخه من واسه اینکه ازدنیای پررمزوراز دخترا سردر بیارم همیشه وبلاگ اونا روچک میکردم ولی چه کار بی هوده وعبثی انجام میدادم. حالا واقعا پشیمونم ولی دوست دارم همیشه ارتباطم تواین دنیا باجنس مخالف قطع نشه /. شمارونمیدونم.
+ نوشته شده در  شنبه 18 آذر1391ساعت 7:36 بعد از ظهر  توسط علیرضا   | 

یادایام

یتدش بخیربی مقدمه وارد دنیای مجازی شدم ودراین مسیر با دوستان زیادی برخورد کردم .دوست که میکم مرادم کسانی بودم که به نوعب اسیر این دنیا شده بودن .فاطیماخانم .وروجک خانم. مهدیه خانم وحتی مستانه خانم بداخلاق.شاییدبگین چرااسم دختراروبردم اخه من واسه اینکه ازدنیای پررمزوراز دخترا سردر بیارم همیشه وبلاگ اونا روچک میکردم ولی چه کار بی هوده وعبثی انجام میدادم. حالا واقعا پشیمونم ولی دوست دارم همیشه ارتباطم تواین دنیا باجنس مخالف قطع نشه /. شمارونمیدونم.
+ نوشته شده در  شنبه 18 آذر1391ساعت 7:36 بعد از ظهر  توسط علیرضا   | 

مطالب قدیمی‌تر